Biuletyn Informacji Publicznej Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej - strona główna
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Pomoc Szukaj
Menu przedmiotowe
Strona g?ówna
Podstawy prawne działania
Struktura organizacyjna i kompetencje
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Ogłoszenia
Aktualnosci
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
informacje o zatrudnieniu
Oświadczenia Prezesa KZGW o stanie kontroli zarządczej
Informacja o opublikowaniu WORP
Informacja o konsultacjach PZRP
Informacja o opublikowaniu map zagro?enia powodziowego i map ryzyka powodziowego
Zawiadomienie o przystąpieniu do konsultacji strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planów zarządzania ryzykiem powodziowym
Cele środowiskowe dla wód morskich zostały przyjęte przez Radę Ministrów
Konsultacje Krajowego Programu Ochrony Wód Morskich
Ponowne konsultacje prognoz oddziaływania na środowisko aPGW dla Wisły i Odry
Konsultacje społeczne projektu harmonogramu i prac związanych z planami przeciwdziałania skutkom suszy
Publiczna prezentacja założeń projektu pn. ?Rozwój usług elektronicznych w obszarze gospodarki wodnej?
Konsultacje społeczne Harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzeniem II aPGW (cykl planistyczny 2016-2021)
Krajowy Program Ochrony Wód Morskich przyj?ty przez Rad? Ministrów
Przyjęcie aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy
Przyjęcie Aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju
Maj?tek
BIP RZGW
Mapa serwisu
Kontakt
Strona G?ówna / Ogłoszenia / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Ogloszenia o zamówieniach publicznych

Ogloszenia o wynikach zamówien publicznych

 

2017.06.30

Przegl?d i aktualizacja map zagro?enia powodziowego i map ryzyka powodziowego

KZGW/DPiZW/ops/7/2017

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - opublikowane 30.06.2017

. 

2017.06.28

Uslugi doradczo-konsultingowe dla projektu pn. "Opracowanie planów przeciwdzialania skutkom suszy na obszarach dorzeczy"

KZGW/DPiZW/9/2016

Zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania przetargowego - opublikowane 28.06.2017

.

2017.06.27

 Aktualizacja zestawu celów ?rodowiskowych dla wód morskich

KZGW/DPiZW-zsm/5/2017

Termin skladania ofert: 05.07.2017 r. do godz. 12:00

ogloszenie - opublikowane 27.06.2017

SIWZ - opublikowane 27.06.2017

.

2017.06.09

Identyfikacja presji w regionach wodnych i na obszarach dorzeczy

KZGW/DPZWpgw/3/2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz 1 - opublikowane 09.06.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz 2 - opublikowane 21.06.2017

.

2017.06.09

Wdrozenie metody szacowania przeplywów srodowiskowych w Polsce

KZGW/DPZWpgw/1/2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - opublikowane 09.06.2017

.

2017.06.08

Dzialania informacyjno-promocyjne w ramach projektu "Opracowanie II aktualizacji programu wodno-srodowiskowego kraju (AKPOSK) i planów gospodarowania wodami (APGW) na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi stanowiacymi podstawe do ich opracowania"

KZGW/DPZW/edu/1/2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - opublikowane 08.06.2017

.

2017.06.01

ANALIZA I AKTUALIZACJA JEDNOSTEK DO PLANOWANIA Z UWZGLEDNIENIEM MPHP10     KZGW/DPZWpgw/2/2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - opublikowane 01.06.2017

 

2017.06.01

Aktualizacja zestawu celów srodowiskowych dla wód morskich
KZGW/DPiZW-zsm/4/2017

Termin skladania ofert: 21.06.2017 r. do godz. 12:00

SIWZ - opublikowane 01.06.2017

Ogloszenie - opublikowane 01.06.2017

Zmiana ogloszenia - opublikowane 12.06.2017

Pytania i odpowiedzi 1 - opublikowane 12.06.2017

Modyfikacja SIWZ 1 - opublikowane 12.06.2017

Uniewaznienie - opublikowane 27.06.2017

.

2017.05.30

Uslugi wsparcia merytorycznego, kontroli jakosci i zarzadzania projektem dla projektu pn. "Opracowanie II aktualizacji programu wodno-?rodowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi stanowiacymi podstawe do ich opracowania"

KZGW/DPZWpgw/4/2017

Zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania przetargowego - opublikowane 30.05.2017

.

2017.05.30

Opracowanie materialów merytorycznych do sporzadzenia projektów planów przeciwdzialania skutkom suszy na obszarach dorzeczy” 

KZGW/DPZW-ops/4/2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - opublikowane 30.05.2017

 

2017.05.29

Aktualizacja zestawu celów srodowiskowych dla wód morskich

KZGW/DPiZW-zsm/3/2017

zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania - opublikowane 29.05.2017

.

2017.05.29

Zarzadzanie projektem "Przeglad i aktualizacja map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego" oraz zapewnienie promocji i informacji

KZGW/DPiZW-ops/13/2017

Termin skladania ofert: 29.06.2017 r. do godz. 13:00

tekst ogloszenia - opublikowane 29.05.2017

SIWZ - opublikowane 29.05.2017 

Zalacznik nr 1 do OPZ - opublikowane 29.05.2017

Zalacznik nr 2 do OPZ - opublikowane 29.05.2017

Zalacznik nr 3 do OPZ - opublikowane 29.05.2017

Zalacznik nr 4 do OPZ - opublikowane 29.05.2017

Zalacznik nr 5 do OPZ - opublikowane 29.05.2017

Pytania i odpowiedzi 1 - opublikowane 08.06.2017

Sprostowanie ogloszenia - opublikowane 14.06.2017 

Pytania i odpowiedzi 2 - opublikowane 14.06.2017

Modyfikacja tresci SIWZ 1 - opublikowane 14.06.2017

Ujednolicony SIWZ 1 - opublikowane 14.06.2017

Pytania i odpowiedzi 3 - opublikowane 22.06.2017

Zalaczniki do UoD - opublikowane 22.06.2017

Zestawienie ofert - opublikowane 29.06.2017

.

2017.05.26

Rozeznanie rynku - zapytanie w sprawie zamówienia pn.  „Zarzadzanie projektem pn.: „Przeglad i aktualizacja wstepnej oceny ryzyka powodziowego" oraz zapewnienie promocji i informacji"

data ostatniej aktualizacji: 26.05.2017 r.

zalaczniki - opublikowane 26.05.2017 r.

.

2017.05.24

Rozeznanie rynku - zapytanie w sprawie zamówienia pn. „Zarzadzanie projektem pn.: „Opracowanie II aktualizacji programu wodno-srodowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami..."

data ostatniej aktualizacji: 24.05.2017 r.

zalaczniki - opublikowane 24.05.2017 r.

 

2017.05.24

Wdrozenie produkcyjne Systemu ISOK"  - numer postepowania KZGW/ISOK-5/2016

Data opublikowania ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej: 03.01.2017 r.

Termin skladania ofert: 30.06.2017 r.

data ostatniej aktualizacji: 24.05.2017 r.

sprostowanie ogloszenia - opublikowane 24.05.2017 r.

modyfikacja tresci SIWZ 9 - opublikowane 24.05.2017 r.

pozostale pliki - opublikowane wczesniej (plik spakowany 100 MB)

modyfikacja tresci SIWZ 10 - opublikowane 22.06.2017 r.

zmiana ogloszenia - opublikowane 22.06.2017 r.

 .

2017.05.22

Zarzadzanie projektem „Przeglad i aktualizacja map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego” oraz zapewnienie promocji i informacji” – numer postepowania KZGW/DPiZW-ops/8/2017:

pliki do pobrania: Zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania

 

2017.05.18

Rozeznanie rynku - Zapewnienie promocji i informacji dla projektu Przeglad i aktualizacja MZP i MRP:

pliki do pobrania: informacja , formularz , OPZ , zalaczniki do OPZ - z uwagi na ograniczenie wielkosci plików zalaczanych na witrynie BIP osoby zainteresowane otrzymaniem zalacznikow do OPZ proszone sa o kontakt mailowy z adresem bip@kzgw.gov.pl.

Rejestr zmian dokumentu Rejestr zmian dokumentu
Utworzono: 22.01.2007 (Tomasz Sanczyk, administrator)
Ostatnie zmiany: 30.06.2017 (Zbigniew Nejman, administrator)
noria.pl