Biuletyn Informacji Publicznej Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej - strona główna
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Pomoc Szukaj
Menu przedmiotowe
Strona g?ówna
Podstawy prawne działania
Struktura organizacyjna i kompetencje
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Ogłoszenia
Aktualnosci
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
informacje o zatrudnieniu
Oświadczenia Prezesa KZGW o stanie kontroli zarządczej
Informacja o opublikowaniu WORP
Informacja o konsultacjach PZRP
Informacja o opublikowaniu map zagro?enia powodziowego i map ryzyka powodziowego
Zawiadomienie o przystąpieniu do konsultacji strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planów zarządzania ryzykiem powodziowym
Cele środowiskowe dla wód morskich zostały przyjęte przez Radę Ministrów
Konsultacje Krajowego Programu Ochrony Wód Morskich
Ponowne konsultacje prognoz oddziaływania na środowisko aPGW dla Wisły i Odry
Konsultacje społeczne projektu harmonogramu i prac związanych z planami przeciwdziałania skutkom suszy
Publiczna prezentacja założeń projektu pn. ?Rozwój usług elektronicznych w obszarze gospodarki wodnej?
Konsultacje społeczne Harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzeniem II aPGW (cykl planistyczny 2016-2021)
Krajowy Program Ochrony Wód Morskich przyj?ty przez Rad? Ministrów
Przyjęcie aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy
Przyjęcie Aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju
Maj?tek
BIP RZGW
Mapa serwisu
Kontakt
Strona G?ówna / Ogłoszenia / Aktualnosci

2017.05.31 - Informacja o dniach wolnych od pracy

Przypominamy, iz zgodnie z Zarzadzeniem Nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r. dni: 2 maja, 16 czerwca i 14 sierpnia sa dniami wolnymi od pracy dla pracowników urzedów administracji rzadowej.

 

2017.08.11

Uruchomienie strony poswieconej opracowaniu planów przeciwdzialania skutkom suszy

Informujemy, ze pod adresem http://stopsuszy.pl/ zostala uruchomiona strona internetowa poswiecona projektowi pn. „Opracowanie planów przeciwdzialania skutkom suszy na obszarach dorzeczy”. Na powyzszej stronie beda umieszczane wszelkie informacje dotyczace realizacji projektu, a takze informacje ze swiata nauki oraz komunikaty jednostek administracji rzadowej dotyczace szeroko pojetej gospodarki wodnej, przeciwdzialania skutkom suszy czy zmianom klimatu.

Celem projektu jest sporzadzenie planów przeciwdzialania skutkom suszy dla wszystkich obszarów dorzeczy wydzielonych w Polsce. Rola Planów jest zaproponowanie dzialan lagodzacych i zapobiegawczych w celu ograniczenia negatywnego wplywu suszy na spoleczenstwo, srodowisko i gospodarke.

Projekt finansowany jest ze srodków UE – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

 

Rejestr zmian dokumentu Rejestr zmian dokumentu
Utworzono: 25.05.2017 (Zbigniew Nejman, administrator)
Ostatnie zmiany: 11.08.2017 (Zbigniew Nejman, administrator)
noria.pl