Biuletyn Informacji Publicznej Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej - strona główna
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Pomoc Szukaj
Menu przedmiotowe
Strona g?ówna
Podstawy prawne działania
Struktura organizacyjna i kompetencje
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Ogłoszenia
Aktualnosci
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
informacje o zatrudnieniu
Oświadczenia Prezesa KZGW o stanie kontroli zarządczej
Informacja o opublikowaniu WORP
Informacja o konsultacjach PZRP
Informacja o opublikowaniu map zagro?enia powodziowego i map ryzyka powodziowego
Zawiadomienie o przystąpieniu do konsultacji strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planów zarządzania ryzykiem powodziowym
Cele środowiskowe dla wód morskich zostały przyjęte przez Radę Ministrów
Konsultacje Krajowego Programu Ochrony Wód Morskich
Ponowne konsultacje prognoz oddziaływania na środowisko aPGW dla Wisły i Odry
Konsultacje społeczne projektu harmonogramu i prac związanych z planami przeciwdziałania skutkom suszy
Publiczna prezentacja założeń projektu pn. ?Rozwój usług elektronicznych w obszarze gospodarki wodnej?
Konsultacje społeczne Harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzeniem II aPGW (cykl planistyczny 2016-2021)
Krajowy Program Ochrony Wód Morskich przyj?ty przez Rad? Ministrów
Przyjęcie aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy
Przyjęcie Aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju
Maj?tek
BIP RZGW
Mapa serwisu
Kontakt
Strona G?ówna / Ogłoszenia / Informacja o opublikowaniu WORP

Na stronie internetowej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej pod adresem http://www.kzgw.gov.pl/pl/Wstepna-ocena-ryzyka-powodziowego.html opublikowana została "Wstępna ocena ryzyka powodziowego (WORP)".

„Wstępna ocena ryzyka powodziowego (WORP):

I. Raport z wykonania wstępnej oceny ryzyka powodziowego.

II. Załącznik nr 1 do raportu z wykonania wstępnej oceny ryzyka powodziowego.

III. Załącznik nr 2 do raportu z wykonania wstępnej oceny ryzyka powodziowego.

IV. Mapy wstępnej oceny ryzyka powodziowego:

Mapy wstępnej oceny ryzyka powodziowego dla obszaru Polski:

1. Mapa obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi

2. Mapa znaczących powodzi historycznych

3. Mapa obszarów na których wystąpienie powodzi jest prawdopodobne

4. Mapa organów właściwych w sprawie zarządzania ryzykiem powodziowym

Mapy wstępnej oceny ryzyka powodziowego dla województwa dolnośląskiego:

1. Mapa obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi dla woj. dolnośląskiego

2. Mapa znaczących powodzi historycznych dla woj. dolnośląskiego

3. Mapa obszarów, na których wystąpienie powodzi jest prawdopodobne w woj. dolnośląskim

Mapy wstępnej oceny ryzyka powodziowego dla województwa kujawsko - pomorskiego:

1. Mapa obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi dla woj. kujawsko - pomorskiego

2. Mapa znaczących powodzi historycznych dla woj. kujawsko - pomorskiego

3. Mapa obszarów, na których wystąpienie powodzi jest prawdopodobne w woj. kujawsko - pomorskim

Mapy wstępnej oceny ryzyka powodziowego dla województwa lubelskiego:

1. Mapa obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi dla woj. lubelskiego

2. Mapa znaczących powodzi historycznych dla woj. lubelskiego

3. Mapa obszarów, na których wystąpienie powodzi jest prawdopodobne w woj. lubelskim

Mapy wstępnej oceny ryzyka powodziowego dla województwa lubuskiego:

1. Mapa obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi dla woj. lubuskiego

2. Mapa znaczących powodzi historycznych dla woj. lubuskiego

3. Mapa obszarów, na których wystąpienie powodzi jest prawdopodobne w woj. lubuskim

Mapy wstępnej oceny ryzyka powodziowego dla województwa łódzkiego:

1. Mapa obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi dla woj. łódzkiego

2. Mapa znaczących powodzi historycznych dla woj. łódzkiego

3. Mapa obszarów, na których wystąpienie powodzi jest prawdopodobne w woj. łódzkim

Mapy wstępnej oceny ryzyka powodziowego dla województwa małopolskiego:

1. Mapa obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi dla woj. małopolskiego

2. Mapa znaczących powodzi historycznych dla woj. małopolskiego

3. Mapa obszarów, na których wystąpienie powodzi jest prawdopodobne w woj. małopolskim

Mapy wstępnej oceny ryzyka powodziowego dla województwa mazowieckiego:

1. Mapa obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi dla woj. mazowieckiego

2. Mapa znaczących powodzi historycznych dla woj. mazowieckiego

3. Mapa obszarów, na których wystąpienie powodzi jest prawdopodobne w woj. mazowieckiego

Mapy wstępnej oceny ryzyka powodziowego dla województwa opolskiego:

1. Mapa obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi dla woj. opolskiego

2. Mapa znaczących powodzi historycznych dla woj. opolskiego

3. Mapa obszarów, na których wystąpienie powodzi jest prawdopodobne w woj. opolskim

Mapy wstępnej oceny ryzyka powodziowego dla województwa podkarpackiego:

1. Mapa obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi dla woj. podkarpackiego

2. Mapa znaczących powodzi historycznych dla woj. podkarpackiego

3. Mapa obszarów, na których wystąpienie powodzi jest prawdopodobne w woj. podkarpackim

Mapy wstępnej oceny ryzyka powodziowego dla województwa podlaskiego:

1. Mapa obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi dla woj. podlaskiego

2. Mapa znaczących powodzi historycznych dla woj. podlaskiego

3. Mapa obszarów, na których wystąpienie powodzi jest prawdopodobne w woj. podlaskim

Mapy wstępnej oceny ryzyka powodziowego dla województwa pomorskiego:

1. Mapa obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi dla woj. pomorskiego

2. Mapa znaczących powodzi historycznych dla woj. pomorskiego

3. Mapa obszarów, na których wystąpienie powodzi jest prawdopodobne w woj. pomorskim

Mapy wstępnej oceny ryzyka powodziowego dla województwa śląskiego:

1. Mapa obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi dla woj. śląskiego

2. Mapa znaczących powodzi historycznych dla woj. śląskiego

3. Mapa obszarów, na których wystąpienie powodzi jest prawdopodobne w woj. śląskim

Mapy wstępnej oceny ryzyka powodziowego dla województwa świętokrzyskiego:

1. Mapa obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi dla woj. świętokrzyskiego

2. Mapa znaczących powodzi historycznych dla woj. świętokrzyskiego

3. Mapa obszarów, na których wystąpienie powodzi jest prawdopodobne w woj. świętokrzyskim

Mapy wstępnej oceny ryzyka powodziowego dla województwa warmińsko - mazurskiego:

1. Mapa obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi dla woj. warmińsko - mazurskiego

2. Mapa znaczących powodzi historycznych dla woj. warmińsko - mazurskiego

3. Mapa obszarów, na których wystąpienie powodzi jest prawdopodobne w woj. warmińsko - mazurskim

Mapy wstępnej oceny ryzyka powodziowego dla województwa wielkopolskiego:

1. Mapa obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi dla woj. wielkopolskiego

2. Mapa znaczących powodzi historycznych dla woj. wielkopolskiego

3. Mapa obszarów, na których wystąpienie powodzi jest prawdopodobne w woj. wielkopolskim

Mapy wstępnej oceny ryzyka powodziowego dla województwa zachodniopomorskiego:

1. Mapa obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi dla woj. zachodniopomorskiego

2. Mapa znaczących powodzi historycznych dla woj. zachodniopomorskiego

3. Mapa obszarów, na których wystąpienie powodzi jest prawdopodobne w woj. zachodniopomorskim

 

 

Rejestr zmian dokumentu Rejestr zmian dokumentu
Utworzono: 18.08.2014 (Zbigniew Nejman, administrator)
Ostatnie zmiany: 18.08.2014 (Zbigniew Nejman, administrator)
noria.pl