Biuletyn Informacji Publicznej Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej - strona główna
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Pomoc Szukaj
Menu przedmiotowe
Strona g?ówna
Podstawy prawne działania
Struktura organizacyjna i kompetencje
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Ogłoszenia
Aktualnosci
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
informacje o zatrudnieniu
Oświadczenia Prezesa KZGW o stanie kontroli zarządczej
Informacja o opublikowaniu WORP
Informacja o konsultacjach PZRP
Informacja o opublikowaniu map zagro?enia powodziowego i map ryzyka powodziowego
Zawiadomienie o przystąpieniu do konsultacji strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planów zarządzania ryzykiem powodziowym
Cele środowiskowe dla wód morskich zostały przyjęte przez Radę Ministrów
Konsultacje Krajowego Programu Ochrony Wód Morskich
Ponowne konsultacje prognoz oddziaływania na środowisko aPGW dla Wisły i Odry
Konsultacje społeczne projektu harmonogramu i prac związanych z planami przeciwdziałania skutkom suszy
Publiczna prezentacja założeń projektu pn. ?Rozwój usług elektronicznych w obszarze gospodarki wodnej?
Konsultacje społeczne Harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzeniem II aPGW (cykl planistyczny 2016-2021)
Krajowy Program Ochrony Wód Morskich przyj?ty przez Rad? Ministrów
Przyjęcie aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy
Przyjęcie Aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju
Maj?tek
BIP RZGW
Mapa serwisu
Kontakt
Strona G?ówna / Ogłoszenia

Ogłoszenia

Pilne! Konsultacje publiczne AKPOŚK 2017

Zakończono konsultacje społeczne projektu harmonogramu i programu prac związanych z przygotowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy

Konsultacje społeczne projektu harmonogramu i prac związanych z planami przeciwdziałania skutkom suszy

Przyjęcie Aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju.

Przyjęcie aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.

PROTOKÓŁ  Z PREZENTACJI PUBLICZNEJ ZAŁOŻEŃ PROJEKTU „Rozwój usług elektronicznych w obszarze gospodarki wodnej (RUEGW)”

Publiczna prezentacja założeń projektu w ramach Działania 2.1 PO PC

„Program dla Odry-2006” – Projekty: Informacji o realizacji zadań… i Sprawozdania z działalności Pełnomocnika Rządu… za rok 2014  

Zamówienia publiczne realizowane przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Oferty pracy w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej

CELE ŚRODOWISKOWE DLA WÓD MORSKICH ZOSTAŁY PRZYJĘTE PRZEZ RADĘ MINISTRÓW

KONSULTACJE KRAJOWEGO PROGRAMU OCHRONY WÓD MORSKICH

Ponowne konsultacje prognoz oddziaływania na środowisko aPGW dla Wisły i Odry

 

 

Rejestr zmian dokumentu Rejestr zmian dokumentu
Utworzono: 22.01.2007 (Tomasz Sanczyk, administrator)
Ostatnie zmiany: 26.04.2017 (Zbigniew Nejman, administrator)
noria.pl