Biuletyn Informacji Publicznej Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej - strona główna
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Pomoc Szukaj
Menu przedmiotowe
Strona g?ówna
Podstawy prawne działania
Struktura organizacyjna i kompetencje
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Ogłoszenia
Maj?tek
BIP RZGW
Mapa serwisu
Kontakt
Strona G?ówna / Mapa serwisu

Mapa serwisu 

Strona Główna
Podstawy prawne działania
    Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
    Dyrektor Generalny
    Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Struktura organizacyjna i kompetencje
    Prezes
    Zastępca Prezesa
    Dyrektor Generalny
    Oświadczenia majątkowe
    Komórki organizacyjne
        Departament Planowania i Zasobów Wodnych
        Departament Inwestycji i Planowania
        Biuro Budżetu i Finansów
        Biuro Administracyjno-Prawne
        Samodzielny Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych
    Organy doradcze i opiniotwórcze
        Krajowa Rada Gospodarki Wodnej
    Jednostki podległe i nadzorowane
        Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej
            RZGW w Gdańsku
            RZGW w Gliwicach
            RZGW w Krakowie
            RZGW w Poznaniu
            RZGW w Szczecinie
            RZGW w Warszawie
            RZGW we Wrocławiu
        Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Ogłoszenia
    Zamówienia publiczne
    Oferty pracy
Majątek
    Majątek KZGW
    Plan finansowy
BIP RZGW
Mapa serwisu

Rejestr zmian dokumentu Rejestr zmian dokumentu
Utworzono: 22.01.2007 (Tomasz Sanczyk, administrator)
Ostatnie zmiany: 02.09.2011 (Zbigniew Nejman, administrator)
noria.pl