Biuletyn Informacji Publicznej Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej - strona główna
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Pomoc Szukaj
Menu przedmiotowe
Strona g?ówna
Podstawy prawne działania
Struktura organizacyjna i kompetencje
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Ogłoszenia
Aktualnosci
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
informacje o zatrudnieniu
Oświadczenia Prezesa KZGW o stanie kontroli zarządczej
Informacja o opublikowaniu WORP
Informacja o konsultacjach PZRP
Informacja o opublikowaniu map zagro?enia powodziowego i map ryzyka powodziowego
Zawiadomienie o przystąpieniu do konsultacji strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planów zarządzania ryzykiem powodziowym
Cele środowiskowe dla wód morskich zostały przyjęte przez Radę Ministrów
Konsultacje Krajowego Programu Ochrony Wód Morskich
Ponowne konsultacje prognoz oddziaływania na środowisko aPGW dla Wisły i Odry
Konsultacje społeczne projektu harmonogramu i prac związanych z planami przeciwdziałania skutkom suszy
Publiczna prezentacja założeń projektu pn. ?Rozwój usług elektronicznych w obszarze gospodarki wodnej?
Konsultacje społeczne Harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzeniem II aPGW (cykl planistyczny 2016-2021)
Krajowy Program Ochrony Wód Morskich przyj?ty przez Rad? Ministrów
Przyjęcie aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy
Przyjęcie Aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju
Maj?tek
BIP RZGW
Mapa serwisu
Kontakt
Strona G?ówna / Ogłoszenia / Przyjęcie Aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (zwana dalej ustawą ooś) zawiadamia się o przyjęciu aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju.

Zgodnie z art. 90 ust.1 pkt 1 ustawy – Prawo wodne Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej opracowuje program wodno-środowiskowy kraju. Dokument ten określa podstawowe i uzupełniające działania zmierzające do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód w poszczególnych obszarach dorzeczy. Program podlega przeglądowi i aktualizacji cyklicznie co 6 lat. Podsumowanie działań zawartych w aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju znajduje się w aktualizacjach planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Dokument dostępny jest na stronie internetowej http://www.kzgw.gov.pl/pl/Aktualizacja-programu-wodno-srodowiskowego-kraju.html.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 46 ustawy ooś dla dokumentu przeprowadzono postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Projekt dokumentu został poddany procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.). Dodatkowo, aPWŚK podlegała półrocznym konsultacjom społecznym (od listopada 2014 r. do czerwca 2015 r.) wraz z aktualizacją planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.

W załączonych poniżej dokumentach przedstawiono tabę rozbieżności z uwagami zgłoszonymi w ramach udziału społeczeństwa oraz ostateczną wersję prognozy oddziaływania na środowisko aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju

Prognoza_aPWSK

 

 

Rejestr zmian dokumentu Rejestr zmian dokumentu
Utworzono: 20.01.2017 (Zbigniew Nejman, administrator)
Ostatnie zmiany: 20.01.2017 (Zbigniew Nejman, administrator)
noria.pl