Biuletyn Informacji Publicznej Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej - strona główna
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Pomoc Szukaj
Menu przedmiotowe
Strona g?ówna
Podstawy prawne działania
Struktura organizacyjna i kompetencje
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Ogłoszenia
Aktualnosci
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
informacje o zatrudnieniu
Oświadczenia Prezesa KZGW o stanie kontroli zarządczej
Informacja o opublikowaniu WORP
Informacja o konsultacjach PZRP
Informacja o opublikowaniu map zagro?enia powodziowego i map ryzyka powodziowego
Zawiadomienie o przystąpieniu do konsultacji strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planów zarządzania ryzykiem powodziowym
Cele środowiskowe dla wód morskich zostały przyjęte przez Radę Ministrów
Konsultacje Krajowego Programu Ochrony Wód Morskich
Ponowne konsultacje prognoz oddziaływania na środowisko aPGW dla Wisły i Odry
Konsultacje społeczne projektu harmonogramu i prac związanych z planami przeciwdziałania skutkom suszy
Publiczna prezentacja założeń projektu pn. ?Rozwój usług elektronicznych w obszarze gospodarki wodnej?
Konsultacje społeczne Harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzeniem II aPGW (cykl planistyczny 2016-2021)
Krajowy Program Ochrony Wód Morskich przyj?ty przez Rad? Ministrów
Przyjęcie aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy
Przyjęcie Aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju
Maj?tek
BIP RZGW
Mapa serwisu
Kontakt
Strona G?ówna / Ogłoszenia / Konsultacje społeczne Harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzeniem II aPGW (cykl planistyczny 2016-2021)

Zgodnie z art. 119 ust. 7 pkt 1 ustawy Prawo wodne Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dokumentu, związanego z procesem wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej, służącego sporządzeniu aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.

PRZEDMIOT KONSULTACJI

Konsultacjom społecznym podlega projekt Harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzeniem II aPGW (cykl planistyczny 2016-2021), który jest tabelarycznym zestawieniem planowanych zadań, wraz z podaniem instytucji odpowiedzialnych za ich wykonanie oraz terminu realizacji.

 

Poniżej można pobrać dokumenty w wersji elektronicznej.

Opis Harmonogramu

Harmonogram

 

Dokumenty w wersji papierowej udostępniane są do wglądu pod adresem:

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Departament Planowania i Zasobów Wodnych,

Wydział Panowania Gospodarowania Wodami,

ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

Piętro VI, pok. 604

 

MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA UWAG I WNIOSKÓW

Pisemne uwagi na temat konsultowanych dokumentów można wnosić od 10 stycznia do 15 lipca 2017 r.

Ø  drogą elektroniczna na podany poniżej adres e-mail

Ø  drogą pocztową, na adres KZGW z dopiskiem „konsultacje społeczne"

Ø  osobiście w siedzibie KZGW.

 

Dane teleadresowe:

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Departament Planowania i Zasobów Wodnych,

Wydział Planowania Gospodarowania Wodami,

ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

e-mail: pgw@kzgw.gov.pl

 

Organem właściwym do rozpatrywania uwag jest Prezes Krajowego Zarządu w Warszawie.

Rejestr zmian dokumentu Rejestr zmian dokumentu
Utworzono: 05.01.2017 (Zbigniew Nejman, administrator)
Ostatnie zmiany: 05.01.2017 (Zbigniew Nejman, administrator)
noria.pl