Biuletyn Informacji Publicznej Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej - strona główna
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Pomoc Szukaj
Menu przedmiotowe
Strona g?ówna
Podstawy prawne działania
Struktura organizacyjna i kompetencje
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Ogłoszenia
Aktualnosci
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
informacje o zatrudnieniu
Oświadczenia Prezesa KZGW o stanie kontroli zarządczej
Informacja o opublikowaniu WORP
Informacja o konsultacjach PZRP
Informacja o opublikowaniu map zagro?enia powodziowego i map ryzyka powodziowego
Zawiadomienie o przystąpieniu do konsultacji strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planów zarządzania ryzykiem powodziowym
Cele środowiskowe dla wód morskich zostały przyjęte przez Radę Ministrów
Konsultacje Krajowego Programu Ochrony Wód Morskich
Ponowne konsultacje prognoz oddziaływania na środowisko aPGW dla Wisły i Odry
Konsultacje społeczne projektu harmonogramu i prac związanych z planami przeciwdziałania skutkom suszy
Publiczna prezentacja założeń projektu pn. ?Rozwój usług elektronicznych w obszarze gospodarki wodnej?
Konsultacje społeczne Harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzeniem II aPGW (cykl planistyczny 2016-2021)
Krajowy Program Ochrony Wód Morskich przyj?ty przez Rad? Ministrów
Przyjęcie aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy
Przyjęcie Aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju
Maj?tek
BIP RZGW
Mapa serwisu
Kontakt
Strona G?ówna / Ogłoszenia / Publiczna prezentacja założeń projektu pn. ?Rozwój usług elektronicznych w obszarze gospodarki wodnej?

Publiczna prezentacja założeń projektu pn. „Rozwój usług elektronicznych w obszarze gospodarki wodnej”

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej serdecznie zaprasza  wszystkich zainteresowanych na publiczną prezentację założeń projektu pn. „Rozwój usług elektronicznych w obszarze gospodarki wodnej” przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs dot. dofinansowania projektów w ramach Działania 2.1  „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Prezentacja odbędzie się w dniu 8 grudnia 2016 r. o godz. 11.00 w siedzibie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, ul. Grzybowska 80/82, Warszawa w sali nr 1

Osoby zainteresowane przybyciem na prezentację prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres: Ewelina.Sliwinska@kzgw.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 grudnia 2016 roku, do godziny 12.00 podając w treści swoje imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail do kontaktu wraz z danymi instytucji, którą Państwo reprezentują (jeżeli dotyczy). Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału. Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz i dźwięk.

 Dane kontaktowe:
Osoba kontaktowa: Ewelina Śliwińska           Nr telefonu: 22 37 51 312
Adres e-mail: Ewelina.Sliwinska@kzgw.gov.pl

Rejestr zmian dokumentu Rejestr zmian dokumentu
Utworzono: 24.11.2016 (Admin Admin, Administrator)
Ostatnie zmiany: 24.11.2016 (Admin Admin, Administrator)
noria.pl